Semco Stijl & Lean – de ideale verbetermix?

Wat is het geheim van Semco? Hoe bereikt een Braziliaans bedrijf ongekende groei in een tijd waarin het land economisch in het slop zit? Welke principes past Ricardo Semler toe waarmee hij zorgt voor het ideale werknemersklimaat?

Zou dit in Nederland werken?
Semco Stijl is een manier van werken waarbij werknemers zelf de voorwaarden van hun werk bepalen: hoe laat ze beginnen, wie ze als baas willen en wat hun salaris is. Het enige dat telt is dat het product op de afgesproken tijd af is. Het resultaat: gelukkige werknemers en een hoge winst. Geluk is de vooronderstelde voorwaarde voor het succes van een bedrijf.

Zou dit in Nederland werken? Ja natuurlijk. Waarom niet? Interessanter is echter de vraag: waar werkt dit dan? Bij welk type bedrijf? En onder welke condities? Ricardo Semler geeft in het interview (VPRO Tegenlicht) reeds aan dat er ook mensen zijn die tot de conclusie komen dat dit voor hen niet werkt. Dat geeft te denken…

Rode en groene werknemers
In een seminar uit 2008, dat ik bijwoonde, werd een lopend onderzoek gepresenteerd waarin grofweg onderscheid werd gemaakt tussen ‘rode’ en ‘groene’ mensen. De groene mensen voelen zich op hun gemak in een Semco-achtige omgeving met veel vrijheid. Rode werknemers raken juist de draad kwijt wanneer zij worden geconfronteerd met een dergelijke mate van vrijheid en autonomie. Bij hen werkt het juist contraproductief.

Het meest interessant vond ik dat ‘groene’ medewerkers wel in een rood bedrijf kunnen functioneren: ze trekken zich gewoon minder van de regels en de baas aan. Dit zou kunnen verklaren waarom veel bedrijven toch rood blijven.

(zie hiervoor ook mijn blog:
Ben je rood of ben je groen?)

Semco Stijl en Lean

Andere ervaringen met Semco Stijl
Mijn ervaring met advieswerk bij verschillende bedrijven heeft dan ook geleerd dat het afhangt van een aantal factoren of een Semco-achtige aanpak werkt. Ook heb ik directies in 2008 nog wel eens om zien slaan. Semco Stijl leek hen een alleraardigst experiment. Angst voor de crisis was dan aanleiding om de touwtjes toch weer strakker in handen te nemen.

Voorwaarden voor succes met Semco Stijl
Wat zijn dan die factoren die vaker tot een succes leiden? De keuze voor een bedrijf om op een Semco manier te gaan werken, is volgens mij slechts succesvol onder een aantal voorwaarden:

– het is geen proefballon of experiment, wel een radicale omslag
– transparantie en openheid is voortaan de norm in het bedrijf
– leidinggevenden/directie doen het uit overtuiging
– voldoende medewerkers (10-20%) geloven echt in een dergelijk systeem
– je hebt genoeg ‘groene’ werknemers in je bedrijf voor de lange termijn
– mensen zien het als een leertraject en niet als een succesformule
– het past bij je klanten en markt waarin je opereert
– er is of men maakt enige financiële ‘speelruimte’ (Semco medewerkers deden dat soms zelf door tijdelijk in te leveren)
iedereen in het bedrijf moet bereid zijn om in te leveren als de situatie daar om vraagt
– enz… vul jij aan?

Dus terugkomend op de vraag. Werkt Semco Stijl in Nederland? Jazeker onder specifieke condities en bij een aantal mensen.

Semco Stijl & Lean – de ideale mix?
Ooit heb ik tegen een collega gezegd dat de ideale verbetermix bestaat uit Semco Stijl (Boek Ricardo Semler) & de Goudmijn (boek over Lean in romanvorm, ook zeer aan te raden). Semco Stijl is vooral ook een inspiratiebron. Met Lean heb je een aantal krachtige principes en tools in handen om een dergelijke werkwijze ook echt in de praktijk te brengen.

Gebruik ook deze krachtige combinatie. En boek ook onvoorstelbare resultaten. Op een leuke, verfrissende en effectieve manier. Ik pas deze aanpak succesvol toe in veranderprojecten met Lean.

Neem nu contact op met Philip van Londen

Get Lean in 2 seconden?
Bel snel Philip van Londen
Certified Lean Black Belt (IASSC)
www.getlean.nl

 

—————————————
Anderen lezen ook:

Waarom is Lean moeilijk? Waarom levert Lean toch zo veel op?
De 5 principes en stappen naar succes met Lean management
Waarom zijn sommige bedrijven succesvol?

—————————————

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,