Waarom eigenlijk Sociale Innovatie?

In dit blog vind je een aantal overwegingen terug die Arthur Popping en ik tijdens een Skype sessie bespraken. Hij is als één van de initiatiefnemers van de kennis- en netwerkorganisatie ?Hoe Zo! Veranderen’ erg actief op het gebied van sociale innovatie. We hadden hier een boeiend gesprek over:

Waarom eigenlijk Sociale Innovatie?
Omdat ik zie dat alle vormen van innovaties berusten op SAMENWERKING. Sociale innovatie gaat over beleven in plaats van overleven. Mensen zijn aan de ene kant individualistischer en meer gericht op eigen ontwikkeling. Daar tegenover staat bij diezelfde mensen een sterker bewustzijn van een gezamenlijk belang. Wanneer je blijft hangen in een overlevingsstrategie zorgt dat voor minder betrokkenheid, gebrek aan klantfocus en wordt je organisatie minder flexibel. Ik geloof dat het zo niet meer werkt. Meer dan voorheen zijn mensen op zoek naar werk ‘dat ertoe doet’.

Laten we met iets praktisch beginnen. Wat is de beste tip die je kunt geven om met Sociale Innovatie aan de slag te gaan?
Zoals bij iedere verandering: zorg voor een goede analyse vooraf: bepaal je uitgangssituatie. Dit lijkt vanzelfsprekend, toch wil ik dit extra benadrukken. Het afbreukrisico van een verkeerde analyse en verkeerde interventie kan makkelijk leiden tot vroegtijdig ‘afhaken’ van medewerkers. Een goede analyse versterkt het inzicht in de Impact, Draagvlak en het Potentieel van de beoogde verandering (de veerkracht), en legt bovendien de basis voor een ‘script’ van interventies die de realisatie van de verandering ondersteunt.

Welke trend zie je die bij sociale innovatie aansluit?
Een trend is de groei van het aantal ZZP-ers die enkele fundamentele behoeften missen in het werk en die hun ‘heil’ elders – meer op projectbasis en o.b.v. passie voor het thema – zoeken. Ze worden ook wel bedrijfsvluchtelingen genoemd, met een grote behoeften aan autonomie, meesterschap en zingeving in het werk. Die behoefte aan autonomie en persoonlijke ontwikkeling was er natuurlijk altijd al. Echter, de huidige tijd en techniek biedt deze groep ook de mogelijkheid om als zelfstandige succesvol te zijn. Overigens dienen organisaties daarop in te spelen en dus zie je ook meer bedrijven die deze groep graag aan zich binden.

Hoe zou je als organisatie goed met deze ontwikkelingen om kunnen gaan?
?Hoe Zo! Veranderen stelt: het doel voorop – de mens centraal – het resultaat telt. Dit vergt van organisaties transparantie over hun Koers en over de Keuzes die daarbij worden gemaakt. Van medewerkers vergt dit dat zij zich onderschikt kunnen maken aan het belang van de klant en het collectieve belang van de organisatie. De verandering in houding en gedrag is nodig voor vernieuwingen in samenwerken waarom het nu juist gaat: flexibel kunnen organiseren, slimmer kunnen werken door nieuwe arbeidsrelaties, collectief leiderschap tonen op basis van strategisch inzicht en het vermogen tonen bij te dragen aan het oplossen van een maatschappelijk vraagstuk.

Het theater Goede Zaken. Hoe kan ik dat zien in dit verband?
Wij hebben gemerkt dat alleen roepen dat sociale innovatie werkt niet voldoende is. Je moet dat ook laten zien, of zelfs laten beleven. Daarom zijn wij gestart met de voorbereidingen voor een theatervoorstelling die hier op in gaat. Het gaat over beleven in plaats van overleven toch? Nou bij het theater willen we ook dat je sociale innovatie kunt beleven. Hier kun je meer lezen over het theater Goede Zakenhttp://www.hoezoveranderen.nl

Dank je Arthur voor dit gesprek!

——————————————

Wil je sociale innovatie in praktijk brengen?  Voor meer resultaat: bij jezelf, binnen je team of bij je organisatie. Ik ben benieuwd naar je ervaringen!

Veel succes! Philip van Londen

—————————————
Anderen lezen ook:

Dé 5 principes van Lean Management
Van hier tot de maan en verder

Waarom zijn sommige bedrijven succesvol?

—————————————
Op zoek naar specifieke Lean kennis?

>>> KLIK HIER OM IN TE SCHRIJVEN

Advertenties