Sociale Innovatie & Het Nieuwe Samenwerken

Event 2 dec. 2011 (15:00 – 18.00) Bergen op Zoom

Als zelfstandig professional heb je natuurlijk veel te maken met allerlei vormen van samenwerking. Met andere zelfstandige professionals en ook met grotere bedrijven. Hoe ga je daar eigenlijk tegenwoordig mee om? Wat betekent ‘het nieuwe samenwerken’ voor mij als zelfstandige?

Aan Bas ter Stege, bestuurslid van het KennnisKnoopPunt, stelde ik volgende vragen over het event dat KKP organiseert over ‘het nieuwe samenwerken’. Bas is als expert op het gebied van participatie en leefbaarheid ook begaan met sociale innovatie.

——————————————————————————————————

Wat is het KennisKnoopPunt
voor club?

Het KennisKnoopPunt is een netwerk van ondernemers uit Zuidwest-Nederland. Maandelijks komen de leden bijeen op Landgoed De Vijverhoeve in Huijbergen tijdens een ontbijtsessie. Het doel van de vereniging is bevorderen van contact, overleg en uitwisseling van kennis en inzichten. Er zijn kennisgroepen en sessies waarbij opdrachtgevers de ins- en outs van hun organisatie presenteren. Ook voor startende ondernemers heeft het KKP meerwaarde.

En waarom een seminar over het nieuwe samenwerken?
De noodzaak van flexibiliteit in organisaties neemt de komende jaren alleen maar toe. Om flexibel te kunnen opschalen en/of afbouwen, met het noodzakelijke behoud van kwaliteit wordt steeds meer een beroep gedaan op tijdelijke specialistische krachten: de zelfstandige professionals.

Het Nieuwe Werken (HNW) biedt aan organisaties kansen om de flexibele zelfstandige professional tijdelijk en naadloos in te laten stromen. Dit alles doet recht aan een werkbare omschrijving van HNW: plaats- en tijdonafhankelijk resultaatgericht werken.

Welke verband zie jij met Sociale Innovatie?
‘Nu de kosten van samenwerking marginaal zijn geworden, zijn de mogelijkheden ervan onbeperkt geworden.’ Zo luidt de pay-off van ons evenement. Het Nieuwe Samenwerken is daarom per definitie sociale innovatie. Door sociale innovatie gaan mensen en organisaties effectiever met klanten en werknemers om. Dit verhoogt de kwaliteit en opbrengst en verlaagt kosten.

Tegelijkertijd zie ik dat bij veel organisaties ‘links’ wordt beleden en ‘rechts’ in praktijk gebracht. Management en directie moeten voorwaarden scheppen en vertrouwen geven. Zo kunnen zij plaats- en tijdonafhankelijk resultaatgericht werken echt realiseren. Zo zie ik verbanden met sociale innovatie.

Wanneer is het seminar?
Vrijdag 2 december 2011
Bergen op Zoom bij Den Enghel
Van 15:00 uur tot 18:00 uur
Aanmelden kan via www.kennisknooppunt.com

Op twitter gebruiken we de hashtag #hnsw voor het nieuwe samenwerken. Hou deze hashtag vanaf nu en vooral op 2 december goed in de gaten. Er is ook een discussiegroep op LinkedIn.

Welke hoogtepunten verwacht je die middag?
De sprekers verzorgen een inspirerende bijdrage en samen met het innovatieve ‘bijenspel’ worden dit zeker hoogtepunten. Het thema is nieuw samenwerken en klantorganisatie. Juist in organisaties waar specialisatie gemeen goed is geworden, laten we zien dat generalisme en flexibiliteit noodzaak moeten gaan worden.

Wat levert dit event mij dan zoal op?
We brengen de ingrediënten van ‘het nieuwe samenwerken’ op 2 december in om samen met KKP-ers en vertegenwoordigers van hun klantenorganisaties over vormen en inhoud van het nieuwe samenwerken na te denken en ze samen te bespreken.

We gaan ook samenwerkend-netwerken: in groepjes aan de slag om voor ieder een (opdracht-)vraag beantwoord te krijgen. Carlo van Geel legt het spel ter plaatse uit. Ingewikkeld is het niet en het brengt je veel op. Neem daarom minimaal 30 visitekaartjes mee.

En wat kost deelname aan het seminar?
Deelname is kosteloos. Wees dus van harte welkom!

——————————————————————————————————

Hartelijk dank Bas voor deze toelichting. Ik zal op twitter met de hashtag #hnsw bijdragen aan de promotie van dit event.

Veel succes! Philip van Londen

—————————————
Anderen lezen ook:

Dé 5 principes van Lean Management
Van hier tot de maan en verder

Waarom zijn sommige bedrijven succesvol?

—————————————
Op zoek naar specifieke Lean kennis?

>>> KLIK HIER OM IN TE SCHRIJVEN

Advertenties

Tags: , , , , , , , , , , , , ,