Het nut van pilots bij Sociale Innovatie

Een goed traject Sociale Innovatie start met een proef periode. Waarom? Omdat vallen en opstaan en mislukkingen bij sociale innovatie horen. Juist bij sociale innovatie waarbij het veel moeilijker is om grip te krijgen op effecten en waarbij resultaten in het begin soms onzichtbaar zijn. Daarom is een proeftraject onontbeerlijk.

Hoe gaat dit immers met traditionele technische innovaties? Of de ontwikkeling van nieuwe software? Als je een nieuw computerprogramma ontwikkelt, gaat dat eerst een uitgebreid testtraject door, De risico’s zijn immers groot en er zijn consequenties als de software, eenmaal online, niet goed functioneert. Zo ook bij trajecten sociale innovatie. En er is een afbreukrisico.

Sociale innovatie gaat niet vanzelf
Hoe zit dat dan met sociale innovatie? Een veelgemaakte fout is de volgende: een organisatie huurt een adviseur in. Die maakt in goed overleg met organisatie, bestuur, directie, medewerkers en cliënten een plan. Een goed plan. De klanten zijn er echt bij betrokken er is zelfs sprake van cocreatie. Tot zover perfect. Dan gaat het bedrijf het gewoon doen. Zonder pilots. Is er al sociaal geïnnoveerd, denken ze. Zo werkt het niet. Sociale innovatie gaat, vooral in het begin, niet vanzelf.

Vergelijk het eens met leren fietsen. Dat is ongeveer hetzelfde als een kind een presentatie geven over de ontwikkeling van de fiets, hoe de mogelijkheden van de fiets er zo ongeveer uitzien, een verkeersdiploma te laten halen om de kleine vervolgens niet eens een fiets, maar een sportwagen cadeau te doen. Veel plezier jongen! Jij komt er wel! Als dat maar goed gaat …

De vergelijking lijkt ietwat kort door de bocht. Toch heb ik menig project zien mislukken door het ontbreken van testfases en follow up. Vooral doordat het vallen en opstaan voortdurende aandacht voor de sociaal innovatieve ontwikkeling vraagt. De ontwikkeling en leereffecten leveren veel meer op bij de juiste vorm en hoeveelheid aandacht. Dit lijkt vanzelfsprekend en is het niet.

Het meeste succes heb je wanneer verschillende pilots worden uitgevoerd. Proefprojecten met samenhang, liefst uitgevoerd op verschillende afdelingen. Zo ontstaat interactie, zich vernieuwende energie en een voortgaande ontwikkeling.

Zorg hier voor en leg een belangrijke basis voor succesvolle transformatie.

Veel succes! Philip van Londen

—————————————
Anderen lezen ook:

Dé 5 principes van Lean Management
Van hier tot de maan en verder

Waarom zijn sommige bedrijven succesvol?

—————————————
Op zoek naar specifieke Lean kennis?

>>> KLIK HIER OM IN TE SCHRIJVEN

Advertenties

Tags: , , , , , , ,